Vanguard JP

ใหม่ล่าสุด Cardfight Vanguard G สินค้ามาจำหน่ายแล้วในไทย


  • เตรียมพบกับสุดยอดมหกรรมความสนุกแห่งวัฒนธรรมป็อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับงาน Thailand Comic Conซึ่งมีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยบ.คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ ในฐานะ Distributor อย่า...


  • Vg_en_GBT01_kumitate