สินค้า Cardfight Vanguard link joker

สินค้าใหม่ล่าสุด Cardfight Vanguard กับการจุติของเหล่ามังหายยนะ  กับชุด EB08-09  มีจำหน่ายที่ 7 - 11 และ ร้านค้าชั้นนำทั่วไป