คำแปล Battle Spirits ชุดต่างๆ

สามารถดูคำแปลของชุดต่างๆได้ที่นี้เลยนะครับ

เครดิตคำแปลการ์ด : คุณ Joe Joey


  • การ์ดชุด BS37 การ์ดชุด BS36 การ์ดชุด BS35 การ์ดชุด BS34 การ์ดชุด BS33 การ์ดชุด BS32 การ์ดชุด BS31 การ์ดชุด BS30 การ์ดชุด BS29 การ์ดชุด BS28 การ์ดชุด BS27 การ์ดชุ...

  • การ์ดชุด SD35 การ์ดชุด SD34 การ์ดชุด SD33 การ์ดชุด SD32 การ์ดชุด SD31 การ์ดชุด SD30 การ์ดชุด SD29

  • การ์ดชุด BSC 27 การ์ดชุด BSC25 การ์ดชุด BSC24 การ์ดชุด BSC23 การ์ดชุด BSC22 การ์ดชุด BSC21 การ์ดชุด BSC20 การ์ดชุด BSC19 การ์ดชุด BSC18